Poslanstvo

Sportac je športna akademija, ki združuje športnike, trenerje, rekreativce in navijače s strokovno in zabavno oblikovanimi športnimi vsebinami.

Namen akademije Sportac je izobraževanje športne javnosti in razvoj slovenskega športa skozi barvite in čustveno obarvane članke. Skozi analizo strokovne vsebine želimo predstaviti pojave v športu, jih analizirati ter jih pojasniti na svojevrsten in inovativen način skozi zgodbo ali z uporabo video vsebin. Ustanovljena s strani Sare in Urbana ponuja športne storitve in svetovanje, kar omogoča celostno obravnavo športnika in jim pomaga izkoristiti svoj potencial.

 

Vizija

Športna akademija Sportac bo do 2025 postala akademija z lastnimi prostori, ki bo celostno skrbela za razvoj slovenskih športnikov, jim pomagala s strokovnim kadrom na vseh področjih športa in omogočala celostno karierno svetovanje ter zastopništvo. Ustvarili bomo skupnost, kjer bo prenos znanja med športniki in trenerji preprost in razumljiv. Sportac je tudi medij preko katerega bodo športniki lahko delili svoje izkušnje in občutke o športnih tematikah.

 

Vrednote

Inovativnostv svojem delu vedno stremimo k novim in drugačnim pristopom , zaradi katerih jasno izstopamo..

Odličnost – na vseh področjih stremimo k  doseganju najvišjih organizacijskih in športnih standardov.

Strast – vodilo našega dela je absolutna strast do športa in vseh njegovih področij.

Sodelovanje – predstavlja temelj, s katerim ustvarjamo ustrezno povezanost in prizadevanje za doseganje skupnih ciljev.

Ambicioznost – stremimo k uspehu in uveljavitvi naših športnikov, trenerjev in akademije kot pomemben del športne skupnosti.

Vztrajnost – težimo h konstantnem napredku in nepopustljivosti pri izboljševanju naših storitev  ter rezultatov naših športnikov.

Pripadnost – ustvarjamo skupnost, v kateri se bodo vsi deležniki imeli pomembno vlogo in  s tem ustvarili  občutek pripadnosti pri vseh njenih članih.