RAMA ŠPORTNIKA ”METALCA”

Ali ste vedeli, da bi naj težave z ramenom opisovalo okoli 20% splošne populacije? Še nekoliko bolj pa so jim podvrženi športniki, ki pri metih (žoge) roko gibljejo nad nivojem glave. Pravimo jim športniki metalci (angl. Throwers Athletes). Med njih prištevamo igralce baseball-a, tenisa, rokometa, odbojke, plavalce in druge.  Športe kot so odbojka, rokomet in tenis prištevamo med biomehansko bolj zapletene. Zaradi specifičnih tehnik se prilagoditve pri športniku lahko pokažejo v več segmentih telesa: v ramenskem kompleksu, prsni hrbtenici, kolčnem sklepu,… (3). Tokrat se bomo osredotočili na ene izmed prilagoditev, ki lahko nastanejo v ramenskem kompleksu.   

Ramena pri športnikih metalcih  

Zaradi nenormalno velikih sil, ki jih absorbirana rama športnika metalca je omenjena populacija podvržena nastanku mikro-poškodb mehkotkivnih struktur na dominantni rami (2). Zaradi velike želje po uspehu, športniki specifičen gib (udarec, met…) izvajajo vsakodnevno z velikim številom ponovitev. Posledično to lahko vodi v nastanek sprememb, saj se telo vsakodnevnemu gibanju prilagaja (določeni gibi se poudarjajo, nasprotni gibi so zapostavljeni).   

 

Na sliki je prikazano udarjanje žogice pri tenisu – vidimo lahko, da športnik zamah izvede v smeri zunanje rotacije in abdukcije (odmika) v ramenu, napad pa zaključi z notranjo rotacijo ter addukcijo (primikom). (Prirejeno po:  Align Body Clinic, 2018)  

Kdaj se lahko začnejo pojavljati težave v ramenu športnika metalca?

Kadar se na račun povečanja obsega zunanje rotacije, zmanjša obseg notranje rotacije (angl. GIRD – Glenohumeral Internal Rotation Deficit, kar v slovenščini pomeni zmanjšan obseg notranje rotacije v ramenskem sklepu). Torej, ko se zmanjša celoten obseg rotacij v ramenu (vsota zunanje in notranje rotacije) – kot je prikazano na spodnjih slikah  (7).   

  

Na sliki je prikazano razmerje med notranjo in zunanjo rotacijo v ramenu (Prirejeno po: Align Body Clinic, 2018)  

Ali je spremenjeno razmerje notranje in zunanje rotacije v ramenskem sklepu vedno slabo? 

Nikakor, ta prilagoditev je lahko po eni strani za športnika celo koristna, saj zaradi večjega obsega gibljivosti v smeri zunanje rotacije, lahko doseže večjo uspešnost pri svojem športu, npr. hitreje, močneje udari žogo. In je v največji meri prisotna pri večini športnikov metalcev  S tem torej ni popolnoma nič narobe, dokler se v ramenu ne začnejo pojavljati najrazličnejši simptomi, ki nakazujejo na okvaro (7).  

Primer: pri športnikih metalcih se v ramenu na dominantni strani, poveča obseg zunanje rotacije (ZR) ter abdukcije (odmik uda stran od trupa) v horizontalni ravnini, obseg notranje rotacije (NR) ter addukcije (primik uda k trupu) v horizontalni ravnini pa se zmanjša. (Prirejeno po: Reinold, 2013). 

O kakšnih težavah govorimo? 

Športnik običajno začne ugotavljati, da potrebuje dlje časa, da ogreje ramo v primerjavi s soigralci. Po samemu udarcu/metu lahko začne opažati krčevit občutek na zadnji strani ramena, opaža t.i. občutek mrtve roke – ko je njegova moč v ramenu slabša oziroma je njegov udarec počasnejši in šibkejši kot običajno. Kasneje lahko pride tudi do vnetja tetiv mišic ali pretrganja le-teh (2).  

Kaj lahko storim, da poskušam preprečiti nastanek okvare? 

Ključno je, da naredimo vse, da bi te občutke oziroma prilagoditve preprečili. Žal, so športniki za preventivo pred poškodbami v največji meri zadolženi sami, zato je za preprečevanje poškodb te populacije še toliko bolj pomembno, da se na problematiko opozarja (1).  

Pri športnikih, ki bolečino oziroma druge zgoraj navedene simptome že dlje časa opažajo, so omenjeni postopki za lajšanje bolečin prav tako smiselni. Pri tem je potrebno poudariti, da je opisana prilagoditev le ena izmed težav, ki jih pri tovrstni populaciji lahko zasledimo. Že simptomatske posameznike je torej smiselno napoti k strokovnjaku, ki jih individualno pregleda in sestavi ustrezen program terapije glede na postavljeno diagnozo. 

« of 3 »

Katere postopke naj izvajam? 

Obstaja mnogo postopkov, kako sprostiti napete mišice na zadnji strani ramena. Med najbolj učinkovite postopke prištevamo spodaj opisano raztezanje ter samomasažo s pomočjo žogice. 

V nadaljevanju bodo predlagani različni postopki, ki jih lahko vsak športnik izvaja sam, da zmanjša možnost za nastanek težav z ramenom. Med najbolj učinkovite postopke se prištevajo različna raztezanja, ki se po priporočilih izvajajo v 4 setih po 30 sekund  (6). Učinkovito je tudi izvajanje samomasaže s pomočjo žogice, kar je v zadnjem obdobju nekoliko bolj popularno (4).  

Raztezanje na trebuhu: Leže na trebuhu postavite zgornji ud v položaj, ki zajema kot približno 90 stopinj v ramenu ter v komolcu. S tem, ko zgornji ud položite na podlago že pride do raztega mehkotkivnih struktur ramenksega sklepa. V kolikor želite občutek raztega povečati, lahko pod hrbtno stran dlani in podlakti podložite brisačo ali knjigo.   

 

  

Horizontalni addukcijski razteg na boku: Postavite se v položaj na boku in hkrati telo zvrnite nekoliko bolj nazaj, kot da bi želeli ležati na lopatici. Ramenski sklep odročite ter komolec nekoliko pokrčite (za približno 90 stopinj). Nato pritegnite komolec proti sebi ter zadržite.  

 

  

Sproščanje z žogico: Sproščanje oziroma samomasaža se izvede tako, da s pomočjo žogice izvršimo pritisk na tkivo in s tem dosežemo podaljšanje mehkih tkiv oziroma sprostitev le-teh. Žogico postavimo na področje zadnjega dela ramenskega sklepa (mišic lopatice) ter s premikanjem iščemo boleče oziroma zatrdele predele mišice.   

Literatura  

  1. Asker, H. L. (2018). Risk factors for, and prevention of, shoulder injuries in overhead sports: a systematic review with best-evidence synthesis. Br J Sports Med, 1312-1319.  
  2. Burkhart, S.S., Morgan, C. D., Kibler, W.B. (2003). The disabled throwing shoulder spectrum of pathology. Part I: Pathoanatomy and biomechanics. Arthroscopy, 404-420.   
  3. Kotagiri S., S. A. (2018). Effectiveness of mobilization with exercise V/S Mulligan internal rotation MWM with stretching in patient with glenohumeral internal rotation deficit. IAIM, 138145.  
  4. Krishna Savasaviya, T. W. (2019). Effectiveness of Myofascial release and Muscle Energy Technique on Posterior Shoulder Tightness in Overhead Athletes. Indian Journal of Public Health Research & Development.  
  5. Tahran, Ö. Y. (2020). Effects of Modified Posterior Shoulder Stretching Exercises on Shoulder Mobility, Pain, and Dysfunction in Patients With Subacromial Impingement Syndrome. Sports Health, 139-148.  
  6. Wilk, K. E., Hooks, T. (2013). The modified sleeper stretch, and modified cross- body stretch to increase shoulder internal rotation range of motion in the overhead throwing athlete. J Orthop Sports Phys Ther, 892-894.  
  7. Zajac, J. M. (2020). Glenohumeral Internal Rotation Deficit: Prime Suspect or Innocent Bystander? Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 86-95.  

Viri slik:  

https://alignbodyclinic.co.uk/servingyourselfupaproblemisyourtennisservecausingyoupain/ (Align Body Clinic, 2018)  

https://mikereinold.com/girdglenohumeralinternalrotationdeficit/ (Reinold, 2013)